Minimum Deposit Poker by Poker Free MoneyPoker Joomla TemplatesFree PokerDeposit Poker
Címlap Hírek

Tanácsok vagyonosodási vizsgálat esetén | Apeh adó ellenőrző program letöltés

Vagyonosodási vizsgálatok - újratöltve

Az MR1 Kossuth rádióban nyilatkozott az APEH elnökhelyettese és elmondta, hogy az adóellenőrök az elmúlt három évben 20 ezer vagyonosodási vizsgálaltot folytattak le. Ezek összesen 95 milliárd forint adóhiányt és ugyanennyi bírságot illetve késedelmi pótlékot eredményeztek. Információink szerint az idei évben sem állnak le a vizsgálatokkal, hiszen az adómorál erősítése az új kormány számára is fontos szempont. Kiemelten vizsgálják a magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásait, azaz, hogy a kiszemelt célszemélynek az életvitelére fordított kiadásai összhangban vannak-e adózott jövedelme nagyságával. A vagyongyarapodási vizsgálatok módszere továbbra sem változik, tehát a magánszemélynek kell bizonyítania, hogy kiadásait adózott jövedelméből fedezte.

Bővebben...

 

Döntés a vagyonosodási vizsgálatról: hova tovább?

Az Alkotmánybíróság egyhangú határozatával elutasította az ombudsman beadványát a vagyonosodási vizsgálatok alkotmány-ellenességének megállapítására. Kommentár.

Bővebben...

 

Kik lesznek a 2010. évi vagyongyarapodási vizsgálatok szenvedő alanyai

Az adózás rendjéről szóló törvény meghatározza, hogy az adóhatóság ellenőrzési feladatait milyen ellenőrzési fajták keretében végezze.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 7002./2010. APEH irányelve az ellenőrzési feladatok 2010. évi ellátásához megnevezésű dokumentumban dr. Szikora János az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke meghatározta, hogy az egyes ellenőrzési típusok arányszámai között a vagyongyarapodási vizsgálatok 12,0 %-ot képviseljenek, ugyanannyit, mint a legnagyobb - első 3000 - adóteljesítményű adózók ellenőrzései.
 
Magyarra lefordítva 2010-ben is nagyszámú vagyongyarapodási vizsgálatot tervezett be az APEH. Kérdés csak az, hogy kik lesznek a kiemelt célcsoport résztvevői?

Bővebben...

 

Az APEH 2010. évi adó ellenőrzési (vagyongyarapodásra vonatkozó) irányelvei

A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyeknél is feladat a bevallott adóalapok teljeskörűségének vizsgálata. Továbbra is ellenőrizni kell az adókedvezmények feltételeinek teljesülését, a visszafizetendő adókedvezmények adófolyószámlán történő megjelenését, az adóvisszaigénylések jogszerűségét. Az előző évhez hasonlóan figyelmet kell fordítani azokra a magánszemélyekre, akik egymást követő két évben a minimálbér alatti jövedelmet vallanak. Az adótudatosság fejlesztése érdekében vizsgálni kell a munkáltatói adóelszámolást és személyi jövedelemadó bevallást is benyújtó, valamint az egyszerűsített bevallás választásáról nyilatkozó, de jövedelemadatokkal nem rendelkező magánszemélyeket.

Fokozott kockázatkezelés és célirányos kiválasztás alapján vizsgálni kell a magánszemélyek jövedelmeinek és vagyongyarapodásának, illetve életvitelre fordított kiadásainak összhangját, különös tekintettel az eltitkolt jövedelmek feltárására.

Folytatni kell az illetékkötelezettséghez fűződő ellenőrzések végzését.

 

 

Bővebben...

 

Vagyonosodási vizsgálatok tapasztalatai - 2009

Október végéig az APEH közel 3000 db, ez évben indított vagyonosodási vizsgálatot fejezett be. Ezek 2/3-a adóhiánnyal zárult. A feltárt adókülönbözet 16 milliárd forint, ez év végére azonban a 20 milliárdot is túllépheti. A kiválasztott magánszemélyek lakossági bejelentés és úgynevezett kockázatelemzési módszer alkalmazása révén kerültek az adóhatóság látókörébe. Nem egy esetben az APEH ellenőrök szubjektív megítélésén múlik, hogy kit választanak a vizsgálat alanyául. Sokszor az jelenti a döntő szempontot, hogy van-e az illető magánszemély nevén nagyobb értékű autó, esetleg nemrég fizetett illetéket, tehát vásárolt ingatlant. Kérdés, hogy a vásárlásra fordított összeg adózott jövedelemből származik-e? (Az elfogadott vagyonadó révén még pontosabb információk állnak majd az ellenőrök rendelkezésére.) Évről évre egyre csak nő az adóhivatalhoz érkező bejelentések száma, 2009-ben meghaladta a 10.000 db-ot.

Bővebben...

 

Az APEH ellenőrzési feladatai 2009-ben a vagyongyarapodási vizsgálatokkal kapcsolatban

Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is vizsgálni kell a magánszemélyek jövedelmeinek és vagyongyarapodásának, illetve életvitelre fordított kiadásainak összhangját, különös tekintettel az illegálisan szerzett jövedelmek feltárására fokozott kockázatkezelés és célirányos kiválasztás alapján. A vizsgálatok megalapozása érdekében adatgyűjtések végzése szükséges, amelyek elsősorban a bevallások adatainak áttekintésére, az adóhatósághoz érkező adatszolgáltatásokra, a társhatósági megkeresések és bejelentések információira, a magánszemélyek és a kapcsolódó vállalkozások ingó és ingatlan tulajdonának és jövedelmi viszonyainak felmérésére terjednek ki.

Bővebben...

 

Több mint 16 milliárd forint jutalmat kaptak az APEH dolgozói

Az APEH összesen 16,7 milliárd forint prémiumot oszthatott szét 15 600 munkatársa között. Az adóhatóságnál a jutalom legkisebb összege általában négyszázezer, a legmagasabb négymillió forint volt. Az APEH valamennyi munkatársa kapott prémiumot. Szikora János szerint decemberig több mint 260 milliárd forinttal több bevételt szedtek be a tervezettnél. Az APEH vezetői azt is közölték, hogy bár kevesebb ellenőrzés volt tavaly, mint korábban, de így is 130 milliárd forint büntetést szabtak ki. Elektronikus inkasszóval tavaly 90 milliárd forintot emeltek le az adózók bankszámláiról.

 

A PM és az APEH szerint a vagyonosodási vizsgálatok jogszabályi háttere alapvetően rendezett

A vagyonosodási vizsgálatok jogszabályi háttere alapvetően rendezett. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal számára a jogszabályok egy évtizede biztosítják a vagyonosodási vizsgálatok feltételeit. A hivatal e jogszabályokkal jó ideje él, és alkalmazza a vagyonosodási vizsgálatokat az eltitkolt jövedelmek feltárására, a be nem fizetett adók behajtására. E módszer alkalmazásában a 2007-es esztendő hozott jelentős változást, amikor is a kormány erősítette a feketegazdaság felszámolását szolgáló programjának végrehajtását, és ennek jegyében az APEH jelentősen növelte a vagyonosodási vizsgálatok számát.

Bővebben...

 

Becsléssel, feltételezéssel, határidőn túl – az ombudsman az adóhatóság vagyonosodási vizsgálatának egyes jelenségeiről

Nincs megfelelő törvényi felhatalmazása az adóhatóságnak arra, hogy az adóalanyok jövedelmei mellett a kiadásaikat is vizsgálja. Az adóhatóság nem tájékoztat megfelelően, mennyi ideig kell megőrizni az adózással kapcsolatos iratokat. A vagyonosodási vizsgálatok bizonyítási eljárásában több esetben is sérülhet a jogbiztonság követelménye.

Bővebben...

 

FONTOS változás a vagyonosodási vizsgálatok területén - 10 % a büntetlenség ára - Amnesztia?

A kormány és a parlament szabad utat engedett azoknak a magánszemélyeknek, akiket eddig az APEH vagyonosodási vizsgálatokkal zaklatott. 2009-ben nagy valószínűség szerint a vagyonvizsgálatok száma csökken, de nem szűnik meg, így tehát továbbra is veszély fenyegeti azokat, akik többet költöttek, mint amennyit adózott jövedelmük lehetővé tenne. Az APEH február közepén hozza nyilvánosságra a 2009. év ellenőrzési irányelveit, amelyből megállapítható milyen ellenőrzésekre kíván nagyobb hangsúlyt fektetni a hatóság. A új törvényi rendelkezések szerint azonban kijelenthető, hogy  10 % a büntetlenség ára.

Bővebben...

 

Van készpénzem, mégsem vehetek érte autót?

Nagyon sok ember gondolja úgy, hogy az otthon tartott pénzéből nyugodtan vásárolhat, pl. autót is. Ez természetesen a pénz feletti rendelkezés miatt nem jelenthet problémát, azonban az APEH ellenőrei megkérdezhetik, hogy az adott vásárlásra fordított összeg adózott forrásból származik-e. Akkor sem vagyunk jobb helyzetben, ha az autó megvétele előtt a bankszámlánkra fizetjük be a szükséges összeget, majd banki utalással egyenlítjük ki tartozásunkat. Miért rossz ez a megoldás?

Bővebben...

 

Van-e kertes családi házunk, vagy mezőgazdasági földterületünk? Jó-e a mezőgazdasági őstermelői tevékenység.

A vagyonosodási vizsgálat - APEH szerint vagyongyarapodási vizsgálat - egyik kérdésköre lehet a mezőgazdasági őstermelői tevékenység. Ez részint kedvező, részint pedig árulkodó jel lehet a vizsgálatok szempontjából. Mi most azzal a kérdéskörrel foglalkozunk, hogy milyen lehetőségünk adódik arra, hogy adózott többletjövedelmet tudjunk bizonyítani egy esetleges vagyonosodási vizsgálat esetén. Ez az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb lehetőség arra, hogy néhány millióval "megdobjuk" adózott jövedelmünk nagyságát.

Ne hagyja ki...

 

Kölcsön, mint megoldás 2.

Korábbi cikkeinkben leírtuk, hogy a fedezethiány "eltüntetésének" egyik módja a kölcsönnyújtás. Ismételten le kívánjuk szögezni, hogy csak valóságosan megtörtént eseményekre szabad hivatkozni, azaz a ténylegesen megtörtént kölcsönnyújtási körülményeket célszerű az adóhivatal ellenőreinek tudomására hozni. Az APEH ellenőrei minden esetben ellenőrizni fogják a kölcsönnyújtás körülményeit, különös tekintettel a kölcsön fedezetének meglétére, illetve adózott voltára. Mi lehet a megoldás akkor, ha az illető, azaz a kölcsönadó magánszemély nem rendelkezett a kölcsönnyújtás időpontjában a kölcsönadott összeggel illetve annak adózott voltát nem tudja bizonyítani?

A megoldás ismertetése...

 

Kölcsön kapott pénz, mint megoldás 1.

A vagyonosodási vizsgálatok egyik legtöbb vitát kiváltó kérdése a kölcsön készpénzben történt nyújtása és annak következményei. Mondhatjuk úgy is, hogy legtöbbszörr ez a kulcskérdés a vizsgálatok kimenetelét tekintve. Nézzük meg egy kicsit közelebbről az esetet. Nyilvánvaló dolog, hogy a megállapított illetve a megállapítható fedezethiány eltüntetésére egyik lehetséges megoldásként csak a készpénzben kapott kölcsön jöhet számításba, hiszen az összes többi hivatalos és legálisan bizonyított bevételünknek dokumentált formája van. Ezeket utólag megváltoztatni nem lehet, mert időben nehéz lenne visszamennünk az adott eseményhez, marad tehát a kölcsönkapott pénz. Rendben, de akkor kitől kaptuk, miért, milyen körülmények között és mikor adtuk vissza? Az a valóságos helyzet, hogy a kölcsön tényét nagyon nehéz bizonyítani, az APEH sem szokta elfogadni, annak ellenére sem, hogy közjegyzői dokumentumot lobogtatunk az adóellenőrök orra előtt. Mi lehet a megoldás?

Tovább a megoldás felé...

 

Most mit tegyek? Hogyan éljek nyugodtan? Egyszerű tanácsok az esetleges jövőbeni vagyongyarapodási vizsgálat elviseléséhez

Mit tegyek a nyugodt élet érdekében? Gyakran teszik fel maguknak és a szakembereknek is ezt a kérdést a vagyongyarapodási vizsgálaton már átesesett személyek, de azok is akik komolyan gondolják azt, hogy egy esetleges jövőbeni vizsgálat során ne érje őket anyagi hátrány. Röviden és egyszerűen le kell szögeznünk: a jelenlegi jogszabályok szerint nekünk magunknak kell bizonyítanunk bevételeink adózott voltát, mégpedig közhiteles dokumentumokkal. Ezek pedig az adóbevallásaink, a bankszámláink, az ingatlan nyilvántartás, a gépjármű nyilvántartás, illetve az egyéb közhivatalok és bankok, biztosítók kimutatásai. Látható, hogy sok mozgásterünk nincs, ha biztosra akarunk menni. Mégis vannak egyszerű technikák és módszerek arra, hogy magunk és családunk bármikor nyugodtan várja egy esetleges vagyonosodási vizsgálat lefolytatását. Néhány  jótanács, amit azonnal alkalmaznunk kell: 

Itt olvashatja el tanácsainkat...

 

Vagyonosodási ellenőrzési eredmények az elmúlt háromnegyed évben - Érdemes utánaszámolni!

Az APEH tájékoztatója szerint jelenleg 4975 db vagyonosodási vizsgálat van folyamatban, a jogerősen befejezett vizsgálatok száma 5430. A jogerős vizsgálatok megállapítási értéke 19 milliárd 560 millió forint, míg a folyamatban lévő ügyekre 30 milliárd 903 millió forint esik. Ezekből az adatokból jól látszik, hogy az adózó(?) állampolgárok a kisebb adómegállapításokat - kényszerűen ugyan de - előbb-utóbb elfogadják, a nagyobb értékek azonban legtöbbször a II. fokú adóhatóság elé kerülnek döntéshozatal céljából. A II. fokú adóhatóság az esetek közel 50%-ában helybenhagyja az I. fok határozatait, 20%-ban azonban megváltoztatja, 20%-ban pedig új eljárásra utasítja az adóhatóságot. A maradék esetekben egyéb vagy részbeni döntések születnek.

Bővebben...

 

Még egyszer a vagyonosodási vizsgálatot végző APEH ellenőrök megvesztegetéséről

Mi is történt? Vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt a Budapesti Nyomozó Ügyészség bűntető eljárást indított az APEH Közép-magyarországi Igazgatósága egyik osztályvezetője és társai ellen. A sajtóhírek szerint a nyomozó szervek 2008. szeptember 15-én kétmillió forint átvétele közben tetten érték és őrizetbe vették az említett személyt. Az osztályvezető az igazgatóság egyik SZJA ellenőrzési osztályának volt a vezetője, amely osztály vagyonosodási vizsgálatokat is végzett. A volt APEH-es munkatárs közszolgálati jogviszonya 2008. szeptember 16-án megszűnt. Az ügy teljes felderítésében az APEH szorosan együttműködik a nyomozást végző hatósággal.

Bővebben...

 

Kenőpénzt fogadott el - letartóztatták

Az APEH egyik  osztályvezetője, aki vagyonosodási ügyekben döntött a vizsgálatok kimeneteléről, kenőpénzt fogadott el. Az APEH szóvivője elmondta, hogy az APEH elnöke jelenleg külföldön tartózkodik, várhatóan hétfőn ad tájékoztatást az ügyről. A lebukott, korrupt osztályvezetőt azonnali hatállyal elbocsátották. A nyomozók akkor csaptak le a vagyonosodási osztályvezetőre, amikor éppen átvett kétmillió forintot valakitől. A vizsgálatot a Budapesti Ügyészség folytatja, állítólag vesztegetés korábban is történt a letartóztatott osztályvezető működése során.

 

 

El a kezekkel az adóellenőröktől!

Bárándy Gergely szocialista képviselő felvetésére reagált így a pénzügyminisztérium. Bárándy kifogásolta a pénzügyminiszternek írott levelében, hogy a vagyongyarapodási vizsgálatkor az adózónak kell bizonyítania az ártatlanságát, ahelyett, hogy az adóhatóságnak kellene bizonyítania az adóelkerülés tényét. A pénzügyminisztérium szerint minden rendben van, módosításra nincs szükség. Tavaly több mint tízezer vagyonosodási vizsgálatot végzett el az APEH, és egyes adatok szerint 40 milliárd adóhátralékot állapított meg. A televízióban nyilatkozó APEH ellenőr szerint a megállapított hátralékok összege 70 milliárd forint volt. A Pénzügyminisztérium szerint az adóellenőröket nem szabad elbizonytalanítani a kritikákkal (azaz csak így tovább ...szerkesztő...).

 

Vizsgálatok a Nyugat-dunántúli Régióban, 2008. év első felében

A Nyugat-dunántúli Régióban, az első félévben elvégzett 450 vagyongyarapodási vizsgálat az előző évben kialakított eljárási rend alapján folyt. Az idei vagyonosodási vizsgálatok közül 315 zárult megállapítással, és az ellenőrök 2,1 milliárd Ft adókülönbözetet tártak fel. (Ez nem a fizetendő összeget takarja, mert ezen felül még 50% adóbírság és késedelmi kamat is felszámításra kerül, tehát a teljes összeg megközelíti 4milliárd forintot. Ebből adódóan az 1 vizsgálatra jutó átlagosan fizetendő összeg  12 millió forint körül alakul. .....Szerkesztő......)

Bővebben...

 

39 ezer revizori nap az APEH vagyonosodási vizsgálatainak elvégzésére

Az APEH-től származó információk szerint a vagyonosodási vizsgálatok elvégzésére ebben az évben 39ezer revizori napot szánnak. Elég lesz-e ez a vagyongyarapodási vizsgálatokra? A betervezett 15ezer vizsgálat teljes befejezését nem tudják megoldani, de arra mindenképpen elegendő, hogy a vizsgálatokat elkezdjék. A vizsgált időszak kiválasztásánál eleve számítanak arra, hogy a revízió elhúzódó lesz.  Az elmúlt évről több ezer vizsgálat áthúzódott, ezeket is szeretnék már véglegesen lezárni. A vagyonosodási vizsgálat elhúzódásának okaként az APEH általában az (adócsaló?)  ügyfeleket hibáztatja, ugyanakkor szakértők rávilágítanak arra, hogy a vizsgálatot végző revizorok még akkor sem fejezik be az ellenőrzést a rendelkezésre álló 90 napon belül, ha egyébként az eset egyszerű volta arra lehetőséget nyújtana. (vagyonellenor.hu)

 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL